Φόρμα

Φόρμα εισαγωγής δεδομένων είναι εργαλείο για να κάνει την καταχώριση δεδομένων πίνακα εύκολη σε υπολογιστικά φύλλα. Με τη φόρμα καταχώρισης δεδομένων, μπορείτε να εισάγετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε εγγραφές (ή γραμμές) δεδομένων και να αποφύγετε οριζόντια κύλιση όταν ο πίνακας έχει πολλές στήλες ή όταν κάποιες στήλες είναι πολύ πλατιές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα – Φόρμα...


Προετοιμασία της φόρμας καταχώρισης δεδομένων

Για να είναι αποτελεσματικός, ο πίνακας δεδομένων Calc πρέπει να έχει κεφαλίδα γραμμής, όπου τα περιεχόμενα κάθε κελιού είναι η ετικέτα της στήλης. Τα περιεχόμενα κελιών κεφαλίδας γίνονται η ετικέτα κάθε πεδίου δεδομένων στη φόρμα.

Ενεργοποίηση της φόρμας

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα στη γραμμή κεφαλίδας του πίνακα.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Φόρμα....

Συμπληρώστε τη φόρμα με δεδομένα

Εισάγετε τα δεδομένα στα επόμενα πεδία. Πατήστε Enter ή πατήστε Νέο για να το προσθέσετε στον πίνακα.

Πλήκτρα διαλόγου φόρμας

Νέα: συμπληρώστε την εγγραφή (κελιά γραμμής πίνακα) με τα περιεχόμενα πεδίων φόρμας και μεταβείτε στην επόμενη εγγραφή ή προσθέστε νέα εγγραφή στο τέλος του πίνακα.

Διαγραφή: διαγράφει την τρέχουσα εγγραφή.

Επαναφορά: όταν επεξεργάζεται πεδίο φόρμας, επαναφέρει τα περιεχόμενα της εγγραφής στην αρχική τους κατάσταση.

Προηγούμενη εγγραφή: μετακίνηση στην προηγούμενη εγγραφή (γραμμή πίνακα).

Επόμενη εγγραφή: μετακίνηση στην επόμενη εγγραφή.

Κλείσιμο: κλείνει τη φόρμα.

Το πλαίσιο διαλόγου φόρμας και κελιών γραμμής κεφαλίδας ως ετικετών πεδίου

tip

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στηλοθέτη (Tab) και Shift-Tab για να μεταβείτε μπροστά και πίσω μεταξύ πλαισίων κειμένου του διαλόγου φόρμας.


tip

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή κύλισης φόρμας για να μετακινηθείτε μεταξύ των πλαισίων κειμένου.


Ξανάνοιγμα του διαλόγου φόρμας

Για να ξανανοίξετε τον διάλογο φόρμας, τοποθετήστε τον δρομέα στη γραμμή κεφαλίδας και ανοίξτε τη φόρμα. Η εμφανιζόμενη εγγραφή στον διάλογο φόρμας είναι η πρώτη εγγραφή δεδομένων. Μετακινηθείτε στην τελευταία εγγραφή πριν την εισαγωγή νέων δεδομένων, αλλιώς θα επεξεργαστεί η τρέχουσα εγγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!