Υπολογισμός

Εντολές υπολογισμού κελιών τύπου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...


Επανυπολογισμός

Επανυπολογίζει τα κελιά τύπου.

Αυτόματος υπολογισμός

Επανυπολογίζει αυτόματα όλους τους τύπους του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!