Υπολογισμός

Εντολές για τον υπολογισμό των κελιών τύπου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός


Επανυπολογισμός

Επανυπολογίζει τα κελιά τύπου.

Επανυπολογισμός όλων των τύπων

Υπολογίζει ξανά όλους τους τύπους του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των συναρτήσεων πρόσθετων και των σταθερών συναρτήσεων.

Μετατροπή τύπου σε τιμή

Αντικαθιστά το κελί τύπου με τιμή που υπολογίζεται από τον τύπο. Ο τύπος χάνεται.

Αυτόματος υπολογισμός

Επανυπολογίζει αυτόματα όλους τους τύπους του εγγράφου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!