Κριτήρια

Καθορίστε τους κανόνες εγκυρότητας γι το επιλεγμένο κελί(ά).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Καρτέλα μενού Δεδομένα - Εγκυρότητα - Κριτήρια.


Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε κριτήρια όπως: "Αριθμού μεταξύ 1 και 10" ή "Κείμενα που αποτελούνται όχι περισσότερους από 20 χαρακτήρες".

Να επιτρέπεται

Πατήστε σε μια επιλογή εγκυρότητας για τα επιλεγμένα κελιά.

Οι ακόλουθες συνθήκες είναι διαθέσιμες:

Συνθήκη

Αποτέλεσμα

Όλες οι τιμές

Χωρίς περιορισμό.

Ακέραιοι αριθμοί

Μόνο ακέραιοι αριθμοί σύμφωνα με τη συνθήκη.

Δεκαδικοί

Όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν στη συνθήκη.

Ημερομηνία

Όλοι οι αριθμοί που ανταποκρίνονται στη συνθήκη. Οι εισαχθείσες τιμές μοροφοποιούνται αντίστοιχα την επόμενη φορά που καλείται το παράθυρο διαλόγου.

Ώρα

Όλοι οι αριθμοί που ανταποκρίνονται στη συνθήκη. Οι εισαχθείσες τιμές μοροφοποιούνται αντίστοιχα την επόμενη φορά που καλείται το παράθυρο διαλόγου.

Περιοχή κελιών

Να επιτρέπονται μόνο τιμές που δίνονται σε μία περιοχή κελιών. Η περιοχή κελιών μπορεί να καθοριστεί ρητά, ή ως ονοματισμένη περιοχή βάσης δεδομένων, ή ως ονοματισμένη περιοχή. Η περιοχή μπορεί να αποτελείται από μία στήλη ή μία γραμμή κελιών. Αν καθορίσετε μία περιοχή στηλών και γραμμών, χρησιμοποιείται μόνο η πρώτη στήλη.

Κατάλογος

Επιτρέπονται μόνο τιμές ή αλφαριθμητικά σε έναν κατάλογο. Τα αλφαριθμητικά και οι τιμές μπορούν να συνδυαστούν. Οι αριθμοί εκτιμούν την τιμή τους, έτσι αν εισάγετε τον αριθμό 1 στον κατάλογο, η καταχώριση 100% είναι επίσης έγκυρη.

Εικονίδιο σημείωσης

Αποθηκεύονται μόνο μέχρι 255 χαρακτήρες , κατά τη χρήση μορφής Excel.


Μήκος κειμένου

Καταχωρήσεις των οποίων το μήκος αντιστοιχεί στην συνθήκη.

Προσαρμογή

Επιτρέπονται μόνο τιμές που καταλήγουν στον εισερχόμενο τύπο στο πλαίσιο Τύπος για να επιστρέψουν TRUE, όταν ο τύπος υπολογίζεται με την εισαγόμενη τιμή. Ο τύπος μπορεί να είναι οποιαδήποτε έκφραση που αξιολογεί τιμή Μπουλ TRUE, ή FALSE, ή επιστρέφει αριθμητική τιμή, όπου μια μη μηδενική τιμή ερμηνεύεται ως TRUE και το 0 ερμηνεύεται ως FALSE.

Οι τύποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχετική αναφορά. Παραδείγματος χάρη, εάν έχουν επιλεγεί τα κελιά A1:A4, ο δρομέας είναι στο κελί A1 και εισάγεται ISODD(A1) στο πλαίσιο Τύπος, τότε μπορούν να εισαχθούν μόνο περιττοί αριθμοί στα κελιά A1 έως A4.


Επιτρέπονται κενά κελιά

Σε αναλογία με την επιλογή Εργαλεία - Ανιχνευτής - Σήμανση μη έγκυρων δεδομένων, η επιλογή αυτή καθορίζει ότι τα κενά κελιά εμφανίζονται ως μη έγκυρα δεδομένα (απενεργοποιημένα) ή μη (ενεργοποιημένα).

Εμφάνιση καταλόγου επιλογής

Εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των έγκυρων συμβολοσειρών ή τύπων για να επιλέξετε. Ο κατάλογος μπορεί επίσης να ανοιχθεί επιλέγοντας το κελί και πατώντας .

Αύξουσα ταξινόμηση καταχωρήσεων

Ταξινομεί τον κατάλογο επιλογής με αύξουσα σειρά και φιλτράρει τα διπλότυπα από τον κατάλογο. Αν δεν επιλεγεί, χρησιμοποιείται η σειρά από την πηγή των δεδομένων.

Προέλευση δεδομένων

Εισάγετε την περιοχή κελιών που περιέχει τις έγκυρες τιμές ή το κείμενο.

Καταχωρίσεις

Εισάγετε τις καταχωρήσεις που θα είναι έγκυρες τιμές ή αλφαριθμητικά κειμένου.

Δεδομένα

Επιλέξτε τον επιθυμητό τελεστή σύγκρισης. Οι διαθέσιμοι τελεστές εξαρτώνται από την επιλογή σας στο πλαίσιο Επιτρέπεται. Εάν επιλέξετε "μεταξύ", ή "όχι μεταξύ", εμφανίζονται τα πλαίσια εισαγωγής Ελάχιστο και Μέγιστο. Αλλιώς, εμφανίζονται μόνο τα πλαίσια εισαγωγής Ελάχιστο, Μέγιστο, ή η Τιμή .

Τιμή

Εισάγετε την τιμή για την επιλογή εγκυρότητας δεδομένων που επιλέξατε στο πεδίο Να επιτρέπεται .

Ελάχιστο

Εισάγετε την ελάχιστη τιμή για την επιλογή εγκυρότητας των δεδομένων που επιλέξατε στο πλαίσιο Να επιτρέπεται .

Μέγιστο

Εισάγετε τη μέγιστη τιμή για την επιλογή εγκυρότητας των δεδομένων που επιλέξατε στο πεδίο Να επιτρέπεται .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!