Εγκυρότητα

Καθορίζει ποια δεδομένα είναι έγκυρα για ένα επιλεγμένο κελί ή μία περιοχή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Εγκυρότητα.


tip

Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα πλαίσιο καταλόγου από τη γραμμή εργαλείων Έλεγχοι και να συνδέσετε το πλαίσιο καταλόγου σε ένα κελί. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καθορίσετε τις έγκυρες τιμές στη σελίδα Δεδομένα του παραθύρου ιδιοτήτων του πλαισίου καταλόγου.


Κριτήρια

Καθορίστε τους κανόνες εγκυρότητας γι το επιλεγμένο κελί(ά).

Βοήθεια εισαγωγής

Εισάγετε το μήνυμα που επιθυμείτε να εμφανίζεται όταν το κελί ή η περιοχή κελιών επιλέγεται στο φύλλο.

Προειδοποίηση σφάλματος

Ορίζει το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται όταν εισάγονται μη έγκυρα δεδομένα σε ένα κελί.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!