Ανανέωση περιοχής

Ενημερώνει μια περιοχή δεδομένων που εισάχθηκε από μία εξωτερική βάση δεδομένων. Τα δεδομένα στο φύλλο ενημερώνονται για να ταιριάζουν στα δεδομένα της εξωτερικής βάσης δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ανανέωση περιοχής.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!