Ομαδοποίηση

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες ομαδοποίησης εμφανίζουν το διάλογο Ομαδοποίηση είτε για τιμές είτε για ημερομηνίες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Ομαδοποίηση.


Έναρξη

Καθορίζει την έναρξη της ομαδοποίησης.

Αυτόματα

Καθορίζει αν η ομαδοποίηση θα αρχίσει από τη μικρότερη τιμή.

Χειροκίνητα στο

Καθορίζει αν θα εισάγετε μόνος σας την αρχική τιμή για την ομαδοποίηση.

Τέλος

Καθορίζει το τέλος της ομαδοποίησης.

Αυτόματα

Καθορίζει αν θα τερματιστεί η ομαδοποίηση στη μεγαλύτερη τιμή.

Χειροκίνητα στο

Καθορίζει αν θα ορίσετε την τιμή τερματισμού της ομαδοποίησης μόνος σας.

Ομαδοποίηση κατά

Καθορίζει την περιοχή της τιμής από την οποία υπολογίζονται όλα τα όρια της ομάδας.

Αριθμός ημερών

Στην περίπτωση ομαδοποίησης τιμών ημερομηνίας, καθορίζει τον αριθμό των ημερών των βημάτων της ομαδοποίησης.

Διαστήματα

Στην περίπτωση τιμών ομαδοποίησης ημερομηνίας, καθορίζει τα διαστήματα των βημάτων ομαδοποίησης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!