Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο συγκεντρωτικό πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Διαγραφή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!