Ανανέωση

Ενημερώνει το συγκεντρωτικό πίνακα.

Αφού εισάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel που περιέχει συγκεντρωτικό πίνακα, πατήστε στον πίνακα και μετά επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Ενημέρωση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας - Ανανέωση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!