Επιλογές πεδίου δεδομένων

Μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες επιλογές για πεδία δεδομένων στήλης, γραμμής και σελίδας στο συγκεντρωτικός πίνακας.

Ταξινόμηση ανά

Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να ταξινομήσετε κατά στήλες ή κατά γραμμές.

Αύξουσα

Ταξινομεί τις τιμές από την ελάχιστη τιμή προς τη μέγιστη τιμή. Εάν το επιλεγμένο πεδίο είναι το πεδίο από το οποίο ανοίχτηκε ο διάλογος, τα στοιχεία ταξινομούνται κατά όνομα. Εάν επιλέχτηκε πεδίο δεδομένων, τα στοιχεία ταξινομούνται από την προκύπτουσα τιμή του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων.

Φθίνουσα

Ταξινομεί τις τιμές κατά φθίνουσα σειρά από τη μέγιστη τιμή προς την ελάχιστη τιμή. Εάν το επιλεγμένο πεδίο είναι το πεδίο από το οποίο ανοίχτηκε ο διάλογος, τα στοιχεία ταξινομούνται κατά όνομα. Εάν επιλέχτηκε πεδίο δεδομένων, τα στοιχεία ταξινομούνται από την προκύπτουσα τιμή του επιλεγμένου πεδίου δεδομένων.

Χειροκίνητα

Ταξινομεί τις τιμές αλφαβητικά.

Εμφάνιση επιλογών

Μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εμφάνισης για όλα τα πεδία γραμμών εκτός του τελευταίου προς τα μέσα πεδίου γραμμής.

Διάταξη

Επιλέξτε τον τρόπο διάταξης για το πεδίο στο πλαίσιο καταλόγου.

Κενή γραμμή ύστερα από κάθε αντικείμενο

Προσθέτει μια κενή γραμμή μετά τα δεδομένα για κάθε στοιχείο στον συγκεντρωτικό πίνακα.

Αυτόματη εμφάνιση

Εμφανίζει τα πρώτα ή τελευταία ν αντικείμενα όταν ταξινομείτε κατά ένα συγκεκριμένο πεδίο.

Εμφάνιση

Ενεργοποιεί την αυτόματη λειτουργία εμφάνισης.

αντικείμενα

Εισάγετε τον μέγιστο αριθμό στοιχείων που θέλετε να εμφανίζονται αυτόματα.

Από

Εμφανίζει τα πάνω ή κάτω στοιχεία στην καθορισμένη σειρά διάταξης.

Χρήση πεδίου

Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να ταξινομήσετε κατά τα δεδομένα.

Απόκρυψη αντικειμένων

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να κρύψετε από τους υπολογισμούς.

Ιεραρχία

Επιλέξτε την ιεραρχία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο συγκεντρωτικός πίνακας πρέπει να βασίζεται σε μια εξωτερική πηγή δεδομένων που περιέχει ιεραρχίες δεδομένων.

note

Το Calc δεν παρέχει πολλαπλές ιεραρχίες για ένα μοναδικό πεδίο και έτσι αυτή η επιλογή είναι κανονικά γκρίζα. Εάν χρησιμοποιήσετε επέκταση προέλευσης δεδομένων συγκεντρωτικού πίνακα, αυτή η επέκταση μπορεί να καθορίσει πολλαπλές ιεραρχίες για κάποια πεδία και έπειτα η επιλογή μπορεί να γίνει διαθέσιμη. Δείτε την παρεχόμενη τεκμηρίωση με αυτήν την επέκταση για περισσότερες λεπτομέρειες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!