Φιλτρο

Καθορίστε τις επιλογές του φίλτρου για τα δεδομένα.

Κριτήρια φίλτρου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα φίλτρο προεπιλογής για τα δεδομένα φιλτράροντας, για παράδειγμα, ονόματα πεδίων, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό ορισμάτων από λογικές εκφράσεις.

Τελεστής

Επιλέξτε λογικό τελεστή για το φίλτρο.

Όνομα πεδίου

Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο φίλτρο. Εάν τα ονόματα πεδίου δεν είναι διαθέσιμα, εμφανίζονται οι ετικέτες στηλών.

Συνθήκη

Επιλέξτε έναν τελεστή για να συγκρίνετε τις καταχωρίσεις Όνομα πεδίου και Τιμή.

Οι ακόλουθοι τελεστές είναι διαθέσιμοι:

Συνθήκες:

=

ισούται

<

μικρότερο από

>

μεγαλύτερο από

<=

μικρότερο ή ίσο με

>=

μεγαλύτερο ή ίσο με

<>

δεν ισούται με


Τιμή

Επιλέξτε την τιμή που θέλετε να συγκρίνετε με το επιλεγμένο πεδίο.

Επιλογές

Εμφανίζει ή αποκρύπτει επιπρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!