Συγκεντρωτικός πίνακας

Καθορίστε τη διάταξη του πίνακα που δημιουργείται από το συγκεντρωτικό πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Προέλευση επιλογής επιλέξτε Τρέχουσα επιλογή.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Επιλογή προέλευσης επιλέξτε Καταχωρημένη προέλευση δεδομένων από το LibreOffice, πατήστε Εντάξει για να δείτε τον διάλογο Επιλογή προέλευσης δεδομένων.


Συγκεντρωτικός πίνακας

Ο συγκεντρωτικός πίνακας εμφανίζει πεδία δεδομένων ως κουμπιά που μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε για να καθορίσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα.

Διάταξη

Για να καθορίσετε τη διάταξη συγκεντρωτικού πίνακα, σύρτε και αποθέστε τα πλήκτρα του πεδίου δεδομένων στις περιοχές Φίλτρα, πεδία γραμμής, πεδία στήλης και Πεδία δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μεταφορά και απόθεση για να αναδιατάξετε τα πεδία δεδομένων σε συγκεντρωτικό πίνακα.

Το LibreOffice προσθέτει αυτόματα μία λεζάντα σε κουμπιά που μεταφέρθηκαν στην περιοχή Πεδία δεδομένων . Η λεζάντα περιέχει το όνομα του πεδίου δεδομένων όπως επίσης και τον τύπο που δημιούργησε τα δεδομένα.

Για να αλλάξετε τη συνάρτηση που χρησιμοποιείται από ένα πεδίο δεδομένων, διπλοπατήστε στην περιοχή Πεδία δεδομένωνγια να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πεδίο δεδομένων. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε κουμπιά στις περιοχές Πεδία γραμμών ή Πεδία στηλών.

Πρόσθετα

Εμφανίζει ή αποκρύπτει πρόσθετες επιλογές για τον καθορισμό του συγκεντρωτικού πίνακα.

Αποτέλεσμα

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων του συγκεντρωτικού πίνακα.

Επιλογή από

Επιλέξτε την περιοχή που περιέχει τα δεδομένα για τον τρέχοντα συγκεντρωτικό πίνακα.

Αποτελέσματα στο

Επιλέξτε την περιοχή όπου επιθυμείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του συγκεντρωτικού πίνακα.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο συρρίκνωσης

Σμίκρυνση

Εικονίδιο επέκτασης

Επέκταση

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αν η επιλεγμένη περιοχή περιέχει δεδομένα, ο συγκεντρωτικός πίνακας αντικαθιστά τα δεδομένα. Για να εμποδίσετε την απώλεια των υπαρχόντων δεδομένων, επιτρέψτε στον συγκεντρωτικό πίνακα να επιλέγει αυτόματα την περιοχή εμφάνισης των αποτελεσμάτων.


Παράβλεψη κενών γραμμών

Παραβλέπει τα κενά πεδία στην πηγή δεδομένων.

Αναγνώριση κατηγοριών

Αναθέτει αυτόματα γραμμές χωρίς ετικέτες στην κατηγορία της παραπάνω γραμμής.

Συνολικές στήλες

Υπολογίζει και εμφανίζει το μεγάλο σύνολο του υπολογισμού στηλών.

Συνολικές γραμμές

Υπολογίζει και εμφανίζει το μεγάλο σύνολο του υπολογισμού γραμμών.

Προσθήκη φίλτρου

Προσθέτει ένα κουμπί φίλτρου σε συγκεντρωτικούς πίνακες που βασίζονται σε δεδομένα υπολογιστικού φύλλου.

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο.

Ενεργοποίησης εξάσκησης σε λεπτομέρειες

Επιλέξτε αυτό το πεδίο ελέγχου και διπλοπατήστε σε μία ετικέτα αντικειμένου στον πίνακα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε λεπτομέρειες για το αντικείμενο. Αφαιρέστε το πεδίο ελέγχου και διπλοπατήστε σε ένα κελί του πίνακα για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενά του.

Για να εξετάσετε τις λεπτομέρειες σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα

Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:

Αν διπλοπατήσετε σε ένα πεδίο που έχει γειτονικά πεδία στο ίδιο επίπεδο, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση λεπτομερειών:

Εμφάνιση λεπτομερειών

Επιλέξτε το πεδίο του οποίου επιθυμείτε να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!