Επιλογή προέλευσης βάσης δεδομένων

Επιλέξτε τη βάση δεδομένων και τον πίνακα του ερωτήματος που περιέχει τα δεδομένα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας, στον διάλογο Επιλογή προέλευσης επιλέξτε Καταχωρημένη προέλευση δεδομένων στο LibreOffice.


Επιλογή

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο βάσεις δεδομένων που είναι καταχωρημένες στο LibreOffice. Για καταχώριση μιας πηγής δεδομένων, επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.

Βάση δεδομένων

Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει την πηγή δεδομένων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Προέλευση βάσης δεδομένων

Επιλέξτε την προέλευση δεδομένων που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Τύπος

Πατήστε στον τύπο της προέλευσης για την επιλεγμένη πηγή δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων τύπων πηγών: "Πίνακας", "Ερώτημα" και "SQL" or SQL (Native).

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!