Συγκεντρωτικός πίνακας

Ανοίξτε ένα διάλογο όπου μπορείτε να επιλέξετε την πηγή για το συγκεντρωτικό πίνακα και έπειτα δημιουργήστε τον πίνακά σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας - Εισαγωγή ή Επεξεργασία.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Συγκεντρωτικός πίνακας

Συγκεντρωτικός πίνακας


Επιλογή

Επιλέξτε μία πηγή δεδομένων για το συγκεντρωτικό πίνακα.

Τρέχουσα επιλογή

Χρησιμοποιεί τα επιλεγμένα κελιά ως πηγή δεδομένων για το συγκεντρωτικό πίνακα.

note

Οι στήλες δεδομένων στο συγκεντρωτικό πίνακα χρησιμοποιούν την ίδια μορφοποίηση αριθμών όπως και η πρώτη γραμμή δεδομένων στην τρέχουσα επιλογή.


Καταχωρημένη προέλευση δεδομένων του LibreOffice

Χρησιμοποιεί έναν πίνακα ή ένα ερώτημα σε μία βάση δεδομένων που καταχωρήθηκε στο LibreOffice ως πηγή δεδομένων για το συγκεντρωτικό πίνακα.

Εξωτερική πηγή/διεπαφή

Ανοίγει το διάλογο Εξωτερική πηγή όπου μπορείτε να επιλέξετε την πηγή δεδομένων OLAP για το συγκεντρωτικό πίνακα.

Διάλογος συγκεντρωτικού πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!