Συγκεντρωτικός πίνακας

Ο συγκεντρωτικός πίνακας παρέχει μία σύνοψη μεγάλων ποσοτήτων από δεδομένα. Μπορείτε ύστερα να αναδιευθετήσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα για να εμφανίσετε διαφορετικές περιλήψεις δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Συγκεντρωτικός πίνακας.


Συγκεντρωτικός πίνακας

Δημιουργία

Ανοίξτε ένα διάλογο όπου μπορείτε να επιλέξετε την πηγή για το συγκεντρωτικό πίνακα και έπειτα δημιουργήστε τον πίνακά σας.

Ανανέωση

Ενημερώνει το συγκεντρωτικό πίνακα.

Διαγραφή

Διαγράφει τον επιλεγμένο συγκεντρωτικό πίνακα.

Διάλογος συγκεντρωτικού πίνακα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!