Εμφάνιση λεπτομερειών (Συγκεντρωτικός πίνακας)

Εισάγει ένα νέο "εξορυγμένο" φύλλο με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον κελί του συγκεντρωτικού πίνακα. Μπορείτε επίσης να διπλοπατήσετε σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα για να εισάγετε το "εξορυγμένο" φύλλο. Το νέο φύλλο εμφανίζει ένα υποσύνολο των σειρών από την αρχική προέλευση δεδομένων το οποίο αποτελεί τα δεδομένα των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στο τρέχον κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Εμφάνιση λεπτομερειών (για κάποιους συγκεντρωτικούς πίνακες).


Εικονίδιο σημείωσης

Τα κρυφά αντικείμενα δεν αξιολογούνται, οι σειρές για τα κρυφά αντικείμενα περιλαμβάνονται. Η εμφάνιση λεπτομερειών είναι διαθέσιμη μόνο για συγκεντρωτικούς πίνακες που βασίζονται σε περιοχές κελιών ή δεδομένα βάσης δεδομένων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!