Κατάργηση

Καταργεί τη διάρθρωση από την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Αφαίρεση διάρθρωσης.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!