Αυτόματη διάρθρωση

Αν η επιλεγμένη περιοχή κελιών περιέχει τύπους ή παραπομπές, το LibreOffice διαρθρώνει αυτόματα την επιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Αυτόματη διάρθρωση.


Για παράδειγμα, θεωρήστε τον ακόλουθο πίνακα:

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

1ο Τρίμηνο

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

2ο Τρίμηνο

100

120

130

350

100

100

200

400


Τα κελιά για το 1ο και το 2ο τρίμηνο περιέχουν το καθένα έναν τύπο αθροίσματος για τα τρία κελιά στα αριστερά τους. Αν εφαρμόσετε την εντολή Αυτόματη διάρθρωση, ο πίνακας ομαδοποιείται σε δύο τρίμηνα.

Για να αφαιρέσετε τη διάρθρωση, επιλέξτε τον πίνακα, και ύστερα επιλέξτε από το μενού Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Αφαίρεση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!