Άρση ομαδοποίησης

Κάνει άρση τη ομαδοποίησης της επιλογής. Σε μία εμφωλευμένη ομάδα, οι τελευταίες γραμμές ή στήλες που προστέθηκαν αφαιρούνται από την ομάδα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Απομαδοποίηση.

+F12

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο

Αναίρεση ομαδοποίησης


Απενεργοποίηση για

Σειρές

Αφαιρεί τις επιλεγμένες γραμμές από μία ομάδα.

Στήλες

Αφαιρεί τις επιλεγμένες στήλες από μία ομάδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!