Ομαδοποίηση

Καθορίζει την επιλεγμένη περιοχή κελιών ως ομάδα γραμμών ή στηλών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Ομαδοποίηση.

F12

Στη γραμμή Εργαλεία, πατήστε

Εικονίδιο

Ομαδοποίηση


Όταν ομαδοποιείτε μία περιοχή κελιών, εμφανίζεται το εικονίδιο του περιγράμματος στα περιθώρια δίπλα στην ομάδα. Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε την ομάδα, πατήστε στο εικονίδιο. Για να απομαδοποιήσετε την επιλογή, επιλέξτε Δεδομένα – Ομάδα και περίγραμμα - Απομαδοποίηση.

Συμπερίληψη

Σειρές

Ομαδοποιεί τις επιλεγμένες σειρές.

Στήλες

Ομαδοποιεί τις επιλεγμένες στήλες.

note

Η ομαδοποίηση και η απομαδοποίηση δεν παρακολουθούνται. Η ομάδα είναι αχνή όταν η παρακολούθηση αλλαγών είναι ενεργή.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!