Εμφάνιση λεπτομερειών

Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της ομαδοποιημένης γραμμής ή στήλης που περιέχει το δρομέα. Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες όλων των ομαδοποιημένων γραμμών ή στηλών, επιλέξτε το διαρθρωμένο πίνακα, και ύστερα επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Για την απόκρυψη μιας επιλεγμένης ομάδας, επιλέξτε Δεδομένα - Ομάδα και διάρθρωση – Απόκρυψη λεπτομερειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Εμφάνιση λεπτομερειών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!