Απόκρυψη λεπτομερειών

Αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της ομαδοποιημένης γραμμής ή στήλης που περιέχει το δρομέα. Για να αποκρύψετε όλες τις ομαδοποιημένες γραμμές ή στήλες, επιλέξτε το διαρθρωμένο πίνακα, και ύστερα επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Για την εμφάνιση όλων των κρυφών ομάδων, επιλέξτε τον διαρθρωμένο πίνακα και έπειτα επιλέξτε Δεδομένα - Ομάδα και διάρθρωση –Εμφάνιση λεπτομερειών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση - Απόκρυψη λεπτομερειών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!