Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία διάρθρωση των δεδομένων σας και των γραμμών ομάδων και στηλών μαζί έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε σύμπτυξη και επέκταση των ομάδων με ένα απλό πάτημα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ομαδοποίηση και διάρθρωση.


Απόκρυψη λεπτομερειών

Αποκρύπτει τις λεπτομέρειες της ομαδοποιημένης γραμμής ή στήλης που περιέχει το δρομέα. Για να αποκρύψετε όλες τις ομαδοποιημένες γραμμές ή στήλες, επιλέξτε το διαρθρωμένο πίνακα, και ύστερα επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Εμφάνιση λεπτομερειών

Εμφανίζει τις λεπτομέρειες της ομαδοποιημένης γραμμής ή στήλης που περιέχει το δρομέα. Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες όλων των ομαδοποιημένων γραμμών ή στηλών, επιλέξτε το διαρθρωμένο πίνακα, και ύστερα επιλέξτε αυτήν την εντολή.

Ομαδοποίηση

Καθορίζει την επιλεγμένη περιοχή κελιών ως ομάδα γραμμών ή στηλών.

Άρση ομαδοποίησης

Κάνει άρση τη ομαδοποίησης της επιλογής. Σε μία εμφωλευμένη ομάδα, οι τελευταίες γραμμές ή στήλες που προστέθηκαν αφαιρούνται από την ομάδα.

Αυτόματη διάρθρωση

Αν η επιλεγμένη περιοχή κελιών περιέχει τύπους ή παραπομπές, το LibreOffice διαρθρώνει αυτόματα την επιλογή.

Κατάργηση

Καταργεί τη διάρθρωση από την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!