Ενοποίηση ως προς

Ενοποίηση ως προς

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα αν οι περιοχές κελιών που επιθυμείτε να ενοποιηθούν περιέχουν ετικέτες. Χρειάζεστε μόνο να επιλέξετε αυτές τις επιλογές αν οι περιοχές ενοποίησης περιέχουν παρόμοιες ετικέτες και τα δεδομένα τακτοποιήθηκαν διαφορετικά.

Ετικέτες γραμμών

Χρησιμοποιεί τις ετικέτες γραμμών για την τακτοποίηση των ενοποιημένων δεδομένων.

Ετικέτες στηλών

Χρησιμοποιεί τις ετικέτες στηλών για την τακτοποίηση των ενοποιημένων δεδομένων.

Επιλογές

Σύνδεση με την προέλευση δεδομένων

Συνδέει τα δεδομένα στην περιοχή ενοποίησης με τα δεδομένα πηγής, και ενημερώνει αυτόματα τα αποτελέσματα της ενοποίησης αν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις στα αρχικά δεδομένα.

Επιλογές

Αποκρύπτει τις επιπρόσθετες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!