Ενοποίηση

Συνδυάζει δεδομένα από μία ή περισσότερες ανεξάρτητες περιοχές δεδομένων και υπολογίζει μία νέα περιοχή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση που καθορίζετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ενοποίηση.


Συνάρτηση

Επιλέξτε τη συνάρτηση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την ενοποίηση των δεδομένων.

Περιοχές ενοποίησης

Εμφανίζει τις περιοχές κελιών που επιθυμείτε να ενοποιηθούν.

Περιοχή προέλευσης δεδομένων

Καθορίζει την περιοχή κελιών που επιθυμείτε να ενοποιηθούν με τις περιοχές κελιών που βρίσκονται στο πλαίσιο Περιοχές ενοποίησης. Επιλέξτε μία περιοχή κελιών σε ένα φύλλο και ύστερα πατήστε το Προσθήκη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το όνομα του προκαθορισμένου κελιού από τον κατάλογο Περιοχή προέλευσης δεδομένων .

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο συρρίκνωσης

Σμίκρυνση

Εικονίδιο επέκτασης

Επέκταση

Αντιγραφή αποτελεσμάτων σε

Εμφανίζει το πρώτο κελί στην περιοχή όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα ενοποίησης.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης.

Προσθήκη

Προσθέτει την περιοχή κελιών που καθορίστηκε στο πεδίο Περιοχή δεδομένων πηγήςστο πεδίο Περιοχές ενοποίησης .

Επιλογές

Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!