Πολλές πράξεις

Εφαρμόζει τον ίδιο τύπο σε διαφορετικά κελιά, αλλά με διαφορετικές τιμές παραμέτρων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Πολλαπλές λειτουργίες.


Εφαρμογή πολλαπλών πράξεων

note

Το πεδίο Γραμμή ή Στήλη πρέπει να περιέχει μία παραπομπή στο πρώτο κελί της επιλεγμένης περιοχής.


note

Όταν κάνετε εξαγωγή ενός υπολογιστικού φύλλου που περιέχει πολλαπλές λειτουργίες στο πρόγραμμα Microsoft Excel, η τοποθεσία των κελιών που περιέχουν τον τύπο πρέπει να καθοριστούν πλήρως σχετικά με την περιοχή δεδομένων.


Προεπιλογές

Τύποι

Εισάγετε τις παραπομπές κελιών για τα κελιά που περιέχουν τους τύπους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη πολλαπλή λειτουργία.

Γραμμή

Εισάγετε τη παραπομπή κελιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μεταβλητή για τις γραμμές στο πίνακα δεδομένων.

Στήλη

Eισάγετε τη παραπομπή κελιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μεταβλητή για τις στήλες στο πίνακα δεδομένων.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Πατήστε το εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε τον διάλογο στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Τότε, είναι πιο εύκολο να σημειώσετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Πατήστε το για να επαναφέρετε τον διάλογο στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!