Επιλογές

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τον υπολογισμό και την παρουσίαση μερικών αθροισμάτων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα - Επιλογές.


Νέα σελίδα με κάθε αλλαγή ομάδας

Εισάγει μια νέα σελίδα μετά από κάθε ομάδα δεδομένων για την οποία έχουν υπολογισθεί τα μερικά αθροίσματα.

Διάκριση πεζών και κεφαλαίων

Υπολογίζει ξανά τα μερικά αθροίσματα όταν αλλάζετε την κατάσταση της ετικέτας δεδομένων.

Αρχική ταξινόμηση περιοχή σύμφωνα με ομάδες

Ταξινομεί την περιοχή που έχετε επιλέξει στο πεδίο Ομαδοποίηση ανά των καρτελών Ομάδες στις στήλες που έχετε επιλέξει.

Ταξινόμηση

Συμπερίληψη μορφών

Θεωρεί τις ιδιότητες μορφοποίησης κατά την ταξινόμηση.

Προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης

Χρησιμοποιεί προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που καθορίζετε στο πλαίσιο διαλόγου επιλογών στο LibreOffice Calc - Κατάλογοι ταξινόμησης.

Αύξουσα

Ταξινομεί ξεκινώντας με τη μικρότερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες κατάταξης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Καθορίζετε τις προεπιλογές στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Φθίνουσα

Ταξινομεί ξεκινώντας με τη μεγαλύτερη τιμή. Μπορείτε να ορίσετε τους κανόνες ταξινόμησης στο Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές. Ορίζετε τις επιλογές στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!