1η, 2η, 3η ομάδα

Καθορίστε τις ρυθμίσεις μέχρι τρεις ομάδες μερικών αθροισμάτων. Κάθε καρτέλα έχει την ίδια διάταξη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε τις καρτέλες Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα - 1η, 2η, 3η ομάδα.


Ομαδοποίηση κατά

Επιλέξτε την στήλη που επιθυμείτε να ελέγχει την διαδικασία υπολογισμού μερικών αθροισμάτων. Αν αλλάξουν τα περιεχόμενα της επιλεγμένης στήλης, θα αρχίσει αυτόματα ο υπολογισμός των μερικών αθροισμάτων ξανά.

Υπολογισμός μερικών αθροισμάτων για

Επιλέξτε τη στήλη(ες) που περιέχουν τις τιμές που επιθυμείτε στο μερικό άθροισμα.

Χρήση συνάρτησης

Επιλέξτε τη μαθηματική συνάρτηση που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των μερικών αθροισμάτων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!