Μερικά αθροίσματα

Υπολογίζει τα μερικά αθροίσματα για τις στήλες που επιλέγετε. Το LibreOffice χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM για να υπολογίζει αυτόματα το μερικό άθροισμα και τις μεγάλες συνολικές τιμές σε μια περιοχή με ετικέτες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές συναρτήσεις για να εκτελέσετε τον υπολογισμό. Το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα μία καθορισμένη περιοχή βάσης δεδομένων όταν τοποθετείτε το δρομέα σε αυτή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Μερικά αθροίσματα.


Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα άθροισμα πωλήσεων για έναν συγκεκριμένο ταχυδρομικό κώδικα που βασίζεται σε δεδομένα από μία βάση δεδομένων του πελάτη.

1η, 2η, 3η ομάδα

Καθορίστε τις ρυθμίσεις μέχρι τρεις ομάδες μερικών αθροισμάτων. Κάθε καρτέλα έχει την ίδια διάταξη.

Επιλογές

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τον υπολογισμό και την παρουσίαση μερικών αθροισμάτων.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Διαγραφή

Διαγράφει τις γραμμές των μερικών αθροισμάτων στην επιλεγμένη περιοχή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!