Απόκρυψη αυτόματου φίλτρου

Αποκρύπτει τα κουμπιά αυτόματου φίλτρου στην επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Απόκρυψη αυτόματου φίλτρου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!