Επαναφορά φίλτρου

Αφαιρεί το φίλτρο από την επιλεγμένη περιοχή κελιών. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την εντολή, πατήστε μέσα στην περιοχή κελιών όπου είχε εφαρμοστεί το φίλτρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Επαναφορά φίλτρου.

Στη γραμμή δεδομένα πίνακα, πατήστε Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης.

Εικονίδιο

Επαναφορά φίλτρου/ταξινόμησης


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!