Ειδικό φίλτρο

Καθορίζει ένα ειδικό φίλτρο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο....


Ανάγνωση κριτηρίων φίλτρου από

Επιλέξτε την ονοματισμένη περιοχή, ή εισάγετε την περιοχή κελιών που περιέχει τα κριτήρια φιλτραρίσματος που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Επιλογές

Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος.

Διάκριση πεζών και κεφαλαίων

Κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων κατά το φιλτράρισμα δεδομένων.

Περιοχή που περιέχει ετικέτες στηλών

Περιλαμβάνει τις ετικέτες στηλών στην πρώτη γραμμή μιας περιοχής κελιών.

Αντιγραφή αποτελεσμάτων σε

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου, και ύστερα επιλέξτε την περιοχή κελιών όπου επιθυμείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του φιλτραρίσματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία ονοματισμένη περιοχή από τον κατάλογο.

Κανονική έκφραση

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις στον καθορισμό φιλτραρίσματος. Για έναν κατάλογο κανονικών εκφράσεων που υποστηρίζει το LibreOffice, πατήστε εδώ.

Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κανονικές παραστάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές παραστάσεις στο πεδίο Τιμή αν το πλαίσιο καταλόγου συνθήκη έχει ορισθεί σε '=' EQUAL ή '<>' UNEQUAL. Αυτό επίσης ισχύει στα αντίστοιχα κελιά που αναφέρετε για ένα ειδικό φίλτρο.

Χωρίς διπλότυπο

Εξάγει διπλότυπες γραμμές στον κατάλογο με τα φιλτραρισμένα δεδομένα.

Διατήρηση κριτηρίων φιλτραρίσματος

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αντιγραφή αποτελεσμάτων στο και ύστερα καθορίστε την περιοχή προορισμού όπου επιθυμείτε να εμφανίσετε τα φιλτραρισμένα δεδομένα. Αν το πεδίο αυτό επισημαίνεται, η περιοχή προορισμού παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή της πηγής. Πρέπει να έχετε καθορίσει την περιοχή της πηγής από την επιλογή Δεδομένα - Ορισμός περιοχής ως περιοχή βάσης δεδομένων. Ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το καθορισμένο φίλτρο οποτεδήποτε ως εξής: πατήστε στην περιοχή της πηγής, ύστερα επιλέξτε Δεδομένα - Ανανέωση περιοχής.

Εφαρμογή προχωρημένων φίλτρων

  1. Αντιγράψτε τις κεφαλίδες των στηλών των περιοχών του φύλλου που θα φιλτραριστούν σε μια άδεια περιοχή του φύλλου και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια του φίλτρου σε μια γραμμή κάτω από τις κεφαλίδες. Ως αποτέλεσμα, τα δεδομένα που είναι διευθετημένα οριζόντια σε μια γραμμή θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή AND και τα δεδομένα που είναι διευθετημένα κάθετα θα συνδέονται πάντα λογικά με τον τελεστή OR.

  2. Αφού έχετε δημιουργήσει έναν πίνακα φίλτρου, επιλέξτε τις περιοχές του φύλλου για φιλτράρισμα. Ανοίξτε τον διάλογο Προχωρημένο φίλτρο επιλέγοντας Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο και καθορίστε τις συνθήκες του φίλτρου.

  3. Έπειτα πατήστε Εντάξει και θα δείτε ότι μόνο οι γραμμές από το αρχικό φύλλο των οποίων τα περιεχόμενα ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης είναι ακόμα ορατές. Όλες οι άλλες γραμμές κρύβονται προσωρινά και μπορούν να επανεμφανιστούν με την εντολή Μορφή - Γραμμές - Εμφάνιση.

Παράδειγμα

Φορτώστε ένα υπολογιστικό φύλλο με τις περισσότερες δυνατές εγγραφές. Για το παράδειγμα υποθέτουμε ότι έχουμε ένα φανταστικό έγγραφο Κύκλων εργασιών, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Η εμφάνιση του εγγράφου είναι η εξής:

A

B

C

D

E

1

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

2

Ιανουάριος

125600

200500

240000

170000

3

Φεβρουάριος

160000

180300

362000

220000

4

Μάρτιος

170000

και ούτω καθεξής...


Αντιγράψτε τη γραμμή 1 με τις κεφαλίδες γραμμής (ονόματα πεδίων) στη γραμμή 20, για παράδειγμα. Εισαγάγετε τις συνθήκες φιλτραρίσματος που συνδέονται με τον τελεστή OR στις γραμμές 21, 22, κ.λπ.

A

B

C

D

E

20

Μήνας

Προεπιλογή

Εργασία

Πολυτέλεια

Σουίτα

21

Ιανουάριος

22

<160000


Καθορίστε ότι μόνο οι γραμμές που έχουν είτε την τιμή Ιανουάριος στα κελιά Μήνας ή μια τιμή κάτω από 160000 στα κελιά Τυπικά θα εμφανιστούν.

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο και έπειτα επιλέξτε την περιοχή A20:E22. Αφού πατήσετε Εντάξει, θα εμφανιστούν μόνο οι φιλτραρισμένες γραμμές. Οι άλλες γραμμές θα κρυφτούν από την προβολή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!