Επιλογές

Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές φιλτραρίσματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την ετικέτα Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Τυπικό φίλτρο... - Επιλογές.

Επιλέξτε την ετικέτα Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα - Προχωρημένο φίλτρο... - Επιλογές.


Επιλογές

Διάκριση πεζών και κεφαλαίων

Κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων κατά το φιλτράρισμα δεδομένων.

Περιοχή που περιέχει ετικέτες στηλών

Περιλαμβάνει τις ετικέτες στηλών στην πρώτη γραμμή μιας περιοχής κελιών.

Αντιγραφή αποτελεσμάτων σε

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου, και ύστερα επιλέξτε την περιοχή κελιών όπου επιθυμείτε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του φιλτραρίσματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία ονοματισμένη περιοχή από τον κατάλογο.

Συρρίκνωση / Επέκταση

Πατήστε στο εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε το παράθυρο διαλόγου στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Στη συνέχεια, είναι ευκολότερο να επισημάνετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Στη συνέχεια, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Επέκταση. Πατήστε σε αυτό για να επαναφέρετε το παράθυρο διαλόγου στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο Συρρίκνωση

Σμίκρυνση

Εικονίδιο Επέκταση

Επέκταση

Κανονική έκφραση

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε κανονικές εκφράσεις στον καθορισμό φιλτραρίσματος. Για έναν κατάλογο κανονικών εκφράσεων που υποστηρίζει το LibreOffice, πατήστε εδώ.

Αν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Κανονικές παραστάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανονικές παραστάσεις στο πεδίο Τιμή αν το πλαίσιο καταλόγου συνθήκη έχει ορισθεί σε '=' EQUAL ή '<>' UNEQUAL. Αυτό επίσης ισχύει στα αντίστοιχα κελιά που αναφέρετε για ένα ειδικό φίλτρο.

Χωρίς διπλότυπο

Εξάγει διπλότυπες γραμμές στον κατάλογο με τα φιλτραρισμένα δεδομένα.

Διατήρηση κριτηρίων φιλτραρίσματος

Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αντιγραφή αποτελεσμάτων στο και ύστερα καθορίστε την περιοχή προορισμού όπου επιθυμείτε να εμφανίσετε τα φιλτραρισμένα δεδομένα. Αν το πεδίο αυτό επισημαίνεται, η περιοχή προορισμού παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή της πηγής. Πρέπει να έχετε καθορίσει την περιοχή της πηγής από την επιλογή Δεδομένα - Ορισμός περιοχής ως περιοχή βάσης δεδομένων. Ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εφαρμόσετε ξανά το καθορισμένο φίλτρο οποτεδήποτε ως εξής: πατήστε στην περιοχή της πηγής, ύστερα επιλέξτε Δεδομένα - Ανανέωση περιοχής.

Περιοχή δεδομένων

Εμφανίζει την περιοχή κελιών ή το όνομά της που θέλετε να εφαρμόσετε κάποιο φίλτρο.

Επιλογές

Πατήστε την ετικέτα Επιλογές για να επεκτείνετε τον διάλογο ώστε να εμφανίσει περισσότερες επιλογές. Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!