Αυτόματο φίλτρο

Φιλτράρει αυτόματα την επιλεγμένη περιοχή κελιών, και δημιουργεί πλαίσια καταλόγου με μία γραμμή όπου μπορείτε να επιλέξετε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να εμφανίσετε.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Αυτόματο φίλτρο.

Στη γραμμή Εργαλεία, ή τη γραμμή Δεδομένα πίνακα, πατήστε

Εικονίδιο

Αυτόματο φίλτρο


tip

Για να αναθέσετε διαφορετικά αυτόματα φίλτρα σε διαφορετικά φύλλα, πρέπει πρώτα να ορίσετε μια περιοχή για τη βάση δεδομένων για το κάθε φύλλο.


Αύξουσα ταξινόμηση

Εμφανίζει τις γραμμές της περιοχής κελιών σε αύξουσα σειρά, με βάση τις τιμές στα κελιά της τρέχουσας στήλης.

Φθίνουσα ταξινόμηση

Εμφανίζει τις γραμμές της περιοχής κελιών σε φθίνουσα σειρά, με βάση τις τιμές στα κελιά της τρέχουσας στήλης.

Τα μεγαλύτερα 10

Εμφανίζει τις 10 γραμμές της περιοχής κελιών που περιέχουν τις μεγαλύτερες τιμές στα κελιά της τρέχουσας στήλης. Εάν αυτές οι τιμές είναι μοναδικές, τότε δεν θα είναι ορατές περισσότερες από 10 γραμμές, αλλά εάν οι τιμές δεν είναι μοναδικές, τότε είναι δυνατό να εμφανιστούν περισσότερες από 10 γραμμές.

Κενό

Εμφανίζει μόνο τις γραμμές της περιοχής κελιών που έχουν κενό κελί στην τρέχουσα στήλη.

Χωρίς κενό

Εμφανίζει μόνο τις γραμμές της περιοχής κελιών που έχουν ένα μη κενό κελί στην τρέχουσα στήλη.

Χρώμα κειμένου

Εμφανίζει μόνο τις γραμμές της περιοχής κελιών για τις οποίες το χρώμα κειμένου του κελιού στην τρέχουσα στήλη ταιριάζει με το επιλεγμένο χρώμα.

Χρώμα παρασκηνίου

Εμφανίζει μόνο τις γραμμές της περιοχής κελιών για τις οποίες το χρώμα παρασκηνίου του κελιού στην τρέχουσα στήλη ταιριάζει με το επιλεγμένο χρώμα.

Τυπικό φίλτρο

Ανοίγει τον διάλογο Τυπικό φίλτρο.

Αναζήτηση πλαισίου κειμένου

Αναζήτηση μιας συγκεκριμένης καταχώρισης στον κατάλογο τιμών που βρίσκονται στην τρέχουσα στήλη. Καθώς πληκτρολογούνται χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου, αυτός ο κατάλογος ενημερώνεται για να εμφανίζει μόνο σύμφωνες καταχωρήσεις.

Όλα

Πατήστε μία φορά για να επιλέξετε την εμφάνιση όλων των γραμμών και ξαναπατήστε για να επιλέξετε την απόκρυψη όλων των γραμμών.

Εμφάνιση μόνο των ενεργών γραμμών

Εμφάνιση μόνο των γραμμών που περιέχουν την τιμή που επισημαίνεται στο πλαίσιο Τιμή.

Απόκρυψη μόνο των ενεργών γραμμών

Απόκρυψη όλων των γραμμών που περιέχουν την τιμή που επισημαίνεται στο πλαίσιο Τιμή και εμφάνιση όλων των άλλων γραμμών.

Τιμές

Κατάλογος των μοναδικών τιμών που βρέθηκαν στην τρέχουσα στήλη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!