Περισσότερα φίλτρα

Εμφανίζει εντολές για το φιλτράρισμα των δεδομένων σας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Περισσότερα φίλτρα.


tip

Το LibreOffice αναγνωρίζει αυτόματα προκαθορισμένες περιοχές βάσης δεδομένων.


Οι ακόλουθες επιλογές φιλτραρίσματος είναι διαθέσιμες:

Τυπικό φίλτρο

Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις επιλογές φιλτραρίσματος.

Ειδικό φίλτρο

Καθορίζει ένα ειδικό φίλτρο.

Επαναφορά φίλτρου

Αφαιρεί το φίλτρο από την επιλεγμένη περιοχή κελιών. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την εντολή, πατήστε μέσα στην περιοχή κελιών όπου είχε εφαρμοστεί το φίλτρο.

Απόκρυψη αυτόματου φίλτρου

Αποκρύπτει τα κουμπιά αυτόματου φίλτρου στην επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!