Επιλογές

Καθορίζει επιπρόσθετες επιλογές ταξινόμησης..

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές.


Διάκριση πεζών/κεφαλαίων

Ταξινομεί πρώτα κατά κεφαλαία γράμματα και έπειτα κατά πεζά. Για ασιατικές γλώσσες, εφαρμόζει ειδική διαχείριση.

note

Για ασιατικές γλώσσες: Σημειώστε Διάκριση πεζών/κεφαλαίων για να εφαρμόσετε πολυεπίπεδη συρραφή. Με πολυεπίπεδη συρραφή, οι καταχωρίσεις συγκρίνονται πρώτα στις πρωτογενείς τους μορφές με τα πεζά/κεφαλαία και τα διακριτικά να αγνοούνται. Εάν αξιολογηθούν ως τα ίδια, λαμβάνονται υπόψη τα διακριτικά τους για το δεύτερο επίπεδο σύγκρισης. Εάν εξακολουθούν να αξιολογούνται ως τα ίδια, τα πεζά/κεφαλαία, τα πλάτη των χαρακτήρων και οι διαφορές ιαπωνικών κάνα εξετάζονται για το τρίτο επίπεδο σύγκρισης.


Η περιοχή περιέχει ετικέτες γραμμής/στήλης

Παραλείπει την πρώτη γραμμή ή την πρώτη στήλη στην επιλογή από την ταξινόμηση. Η ρύθμιση για την Κατεύθυνση στο τέλος του παραθύρου διαλόγου καθορίζει το όνομα και τη συνάρτηση αυτού του πεδίου ελέγχου.

Συμπερίληψη μορφών

Διατηρεί την τρέχουσα μορφοποίηση κελιών.

Ενεροποίηση φυσικής ταξινόμησης

Φυσική ταξινόμηση είναι μια αλγοριθμική ταξινόμηση που ταξινομεί τους αριθμούς με πρόθημα συμβολοσειράς βασισμένη στην τιμή του αριθμητικού στοιχείου σε κάθε ταξινομημένο αριθμό, αντί για τον παραδοσιακό τρόπο ταξινόμησης τους ως κανονικές συμβολοσειρές. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια σειρά τιμών όπως A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Όταν βάζετε αυτές τις τιμές σε μια περιοχή κελιών και εκτελέσετε ταξινόμηση, θα γίνουν A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Ενώ αυτή η συμπεριφορά ταξινόμησης μπορεί να έχει νόημα για αυτούς που καταλαβαίνουν τον υποκείμενο μηχανισμό ταξινόμησης, στον υπόλοιπο πληθυσμό φαίνεται πλήρως περίεργη, εάν όχι εντελώς άβολη. Με τη λειτουργία φυσικής ταξινόμησης ενεργοποιημένη, τιμές τέτοιες όπως αυτές στο παραπάνω παράδειγμα ταξινομούνται "κατάλληλα", βελτιώνοντας την ευκολία των λειτουργιών ταξινόμησης γενικά.

Συμπερίληψη οριακών στηλών/γραμμών που περιέχουν μόνο σχόλια

Η περιοχή οριακών στηλών (για ταξινόμηση γραμμών), ή οριακών γραμμών (για ταξινόμηση στηλών) μιας περιοχής ταξινόμησης δεν ταξινομούνται από προεπιλογή εάν είναι κενές. Σημειώστε αυτήν την επιλογή, εάν οι οριακές στήλες ή γραμμές που περιέχουν σχόλια πρόκειται επίσης να ταξινομηθούν.

Συμπερίληψη των οριακών στηλών/γραμμών που περιέχουν μόνο εικόνες

Οι οριακές στήλες (για ταξινόμηση γραμμών), ή οι οριακές γραμμές (για ταξινόμηση στηλών) μιας περιοχής ταξινόμησης δεν ταξινομούνται από προεπιλογή εάν είναι κενές. Σημειώστε αυτήν την επιλογή, εάν οι οριακές στήλες ή γραμμές που περιέχουν εικόνες πρόκειται επίσης να ταξινομηθούν.

Αντιγραφή αποτελεσμάτων ταξινόμησης στο:

Αντιγράφει τον ταξινομημένο κατάλογο στην περιοχή κελιών που καθορίζετε.

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων (επώνυμος κατάλογος περιοχών)

Επιλέξτε μια επώνυμη περιοχή κελιών, όπου μπορείτε να εμφανίσετε τον ταξινομημένο κατάλογο.

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων (πλαίσιο εισόδου)

Εισάγετε την περιοχή κελιών όπου θέλετε να εμφανιστεί ο ταξινομημένος κατάλογος.

Προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης

Πατήστε εδώ και ύστερα επιλέξτε την προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που επιθυμείτε.

Προσαρμοσμένη ταξινόμηση καταλόγου εντολών

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που θέλετε να εφαρμόσετε. Για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων.

Γλώσσα

Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για τους κανόνες ταξινόμησης.

Επιλογές

Επιλέξτε την επιλογή ταξινόμησης από τη λίστα. Για παράδειγμα, επιλέξτε την επιλογή "τηλεφωνικός κατάλογος" για γερμανικά για να περιλάβετε τον ειδικό χαρακτήρα των διαλυτικών μεταφωνίας στην ταξινόμηση.

Κατεύθυνση

Πάνω σε κάτω (ταξινόμηση γραμμών)

Ταξινομεί τις γραμμές από τις τιμές των ενεργών στηλών εντός της επιλεγμένης περιοχής.

Αριστερά σε δεξιά (ταξινόμηση στηλών)

Ταξινομεί τις στήλες από τις τιμές των ενεργών γραμμών εντός της επιλεγμένης περιοχής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!