Επιλογές

Καθορίζει επιπρόσθετες επιλογές ταξινόμησης..

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε την καρτέλα Δεδομένα - Ταξινόμηση - Επιλογές.


Διάκριση πεζών και κεφαλαίων

Ταξινομεί πρώτα τα κεφαλαία γράμματα και ύστερα τα πεζά. Για τις ασιατικές γλώσσες, εφαρμόζει ειδική διαχείριση.

Εικονίδιο σημείωσης

Σημείωση για ασιατικές γλώσσες: Ελέγξτε τη Διάκριση πεζών και κεφαλαίων για να εφαρμόσετε ταξινόμηση πολλαπλών επιπέδων. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταχωρήσεις συγκρίνονται καταρχήν με τις πρωταρχικές μορφές τους χωρίς να γίνεται διάκριση πεζών και κεφαλαίων. Αν εκτιμούνται με τον ίδιο τρόπο, η διάκριση μεταφέρεται στο λογαριασμό για την σύγκριση δευτέρου επιπέδου. Αν ακόμα εκτιμούνται έτσι, τα πλάτη χαρακτήρων και η γιαπωνέζικη διαφορά θεωρούνται για τη σύγκριση τρίτου επιπέδου.


Περιοχή που περιέχει ετικέτες γραμμών/στηλών

Παραλείπει την πρώτη γραμμή ή την πρώτη στήλη στην επιλογή από την ταξινόμηση. Η ρύθμιση για την Κατεύθυνση στο τέλος του παραθύρου διαλόγου καθορίζει το όνομα και τη συνάρτηση αυτού του πεδίου ελέγχου.

Συμπερίληψη μορφών

Διατηρεί την τρέχουσα μορφοποίηση κελιών.

Ενεροποίηση φυσικής ταξινόμησης

Φυσική ταξινόμηση είναι μια αλγοριθμική ταξινόμηση που ταξινομεί τους αριθμούς με πρόθημα συμβολοσειράς βασισμένη στην τιμή του αριθμητικού στοιχείου σε κάθε ταξινομημένο αριθμό, αντί για τον παραδοσιακό τρόπο ταξινόμησης τους ως κανονικές συμβολοσειρές. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια σειρά τιμών όπως A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Όταν βάζετε αυτές τις τιμές σε μια περιοχή κελιών και εκτελέσετε ταξινόμηση, θα γίνουν A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Ενώ αυτή η συμπεριφορά ταξινόμησης μπορεί να έχει νόημα για αυτούς που καταλαβαίνουν τον υποκείμενο μηχανισμό ταξινόμησης, στον υπόλοιπο πληθυσμό φαίνεται πλήρως περίεργη, εάν όχι εντελώς άβολη. Με τη λειτουργία φυσικής ταξινόμησης ενεργοποιημένη, τιμές τέτοιες όπως αυτές στο παραπάνω παράδειγμα ταξινομούνται "κατάλληλα", βελτιώνοντας την ευκολία των λειτουργιών ταξινόμησης γενικά.

Αντιγραφή αποτελεσμάτων ταξινόμησης στο:

Αντιγράφει τον ταξινομημένο κατάλογο στην περιοχή κελιών που καθορίζετε.

Αποτελέσματα ταξινόμησης

Επιλέξτε μία ονοματισμένη περιοχή κελιώνόπου επιθυμείτε να εμφανιστεί ο ταξινομημένος κατάλογος, ή εισάγετε μία περιοχή κελιών στο πεδίο εισαγωγής.

Αποτελέσματα ταξινόμησης

Εισάγετε την περιοχή κελιών όπου επιθυμείτε να εμφανιστεί ο ταξινομημένος κατάλογος, ή επιλέξτε μία ονοματισμένη περιοχή από τον κατάλογο.

Προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης

Πατήστε εδώ και ύστερα επιλέξτε την προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που επιθυμείτε.

Προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης

Επιλέξτε την προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης που θέλετε να εφαρμόσετε. Για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Κατάλογοι ταξινόμησης .

Γλώσσα

Γλώσσα

Επιλέξτε γλώσσα για τους κανόνες ταξινόμησης.

Επιλογές

Επιλέξτε την επιλογή ταξινόμησης από τη λίστα. Για παράδειγμα, επιλέξτε την επιλογή "τηλεφωνικός κατάλογος" για γερμανικά για να περιλάβετε τον ειδικό χαρακτήρα των διαλυτικών μεταφωνίας στην ταξινόμηση.

Κατεύθυνση

Πάνω σε κάτω (ταξινόμηση γραμμών)

Ταξινομεί τις γραμμές από τις τιμές των ενεργών στηλών εντός της επιλεγμένης περιοχής.

Αριστερά σε δεξιά (ταξινόμηση στηλών)

Ταξινομεί τις στήλες από τις τιμές των ενεργών γραμμών εντός της επιλεγμένης περιοχής.

Περιοχή δεδομένων

Εμφανίζει την περιοχή κελιών που επιθυμείτε να ταξινομήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!