Επιλογή περιοχής

Επιλέγει μία περιοχή βάσης δεδομένων που καθορίσατε από την επιλογή Δεδομένα - Καθορισμός περιοχής.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Επιλογή περιοχής.


Περιοχές

Δημιουργεί έναν κατάλογο με τις διαθέσιμες περιοχές βάσης δεδομένων. Για να επιλέξετε μία περιοχή της βάσης δεδομένων, πατήστε στο όνομά της και ύστερα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!