Καθορισμός περιοχής

Καθορίζει μία περιοχή βάσης δεδομένων που βασίζεται στα επιλεγμένα κελιά στο φύλλο σας.

note

Μπορείτε να επιλέξετε μία ορθογώνια περιοχή κελιών.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Ορισμός περιοχής.


Όνομα

Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την περιοχή βάσης δεδομένων που θέλετε να ορίσετε, ή επιλέξτε κάποιο όνομα από τον κατάλογο.

Εύρος

Εμφανίζει την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Πατήστε το εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε τον διάλογο στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Τότε, είναι πιο εύκολο να σημειώσετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Πατήστε το για να επαναφέρετε τον διάλογο στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Προσθήκη/Τροποποίηση

Προσθέτει την επιλεγμένη περιοχή κελιών στον κατάλογο της περιοχής βάσης δεδομένων, ή τροποποιεί μία υπάρχουσα περιοχή βάσης δεδομένων.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία μετά από ερώτηση επιβεβαίωσης.

Πρόσθετα >>

Εμφανίζει επιπρόσθετες επιλογές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!