Πάγωμα κελιών

Παγώνει την πρώτη στήλη ή την πρώτη γραμμή του τρέχοντος υπολογιστικού φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης στήλης

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης σειράς

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα πλαισίων - Πάγωμα πρώτης στήλης

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα πλαισίων - Πάγωμα πρώτης σειράς


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!