Πάγωμα κελιών

Παγώνει την πρώτη στήλη ή την πρώτη γραμμή του τρέχοντος υπολογιστικού φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης στήλης

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα κελιών - Πάγωμα πρώτης γραμμής


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!