Πάγωμα γραμμών και στηλών

Διαιρεί το φύλλο στην πάνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού και η περιοχή πάνω αριστερά δεν δέχεται πλέον κύλιση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα σειρών και στηλών.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Πάγωμα πλαισίων - Πάγωμα σειρών και στηλών

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Πάγωμα γραμμών και στηλών.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Πάγωμα σειρών και στηλών

Πάγωμα σειρών και στηλών


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!