Διαίρεση παραθύρου

Διαιρεί το τρέχον παράθυρο στην άνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Προβολή - Διαίρεση παραθύρου.


Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείστε το ποντίκι για να διαιρέσετε το παράθυρο οριζόντια ή κάθετα. Για να το κάνετε, σύρετε τη χοντρή μαύρη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς επάνω από την κάθετη γραμμή κύλισης ή απευθείας στα δεξιά της οριζόντιας γραμμής κύλισης του παραθύρου. Θα εμφανιστεί μια χοντρή μαύρη γραμμή εκεί που διαιρείται το παράθυρο.


Ένα διαιρεμένο παράθυρο έχει τις δικές του γραμμές κύλισης σε κάθε επιμέρους τμήμα· αντιθέτως, τα σταθερά τμήματα παραθύρου δεν έχουν γραμμές κύλισης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!