Διαίρεση παραθύρου

Διαιρεί το τρέχον παράθυρο στην άνω αριστερή γωνία του ενεργού κελιού.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Προβολή - Διαίρεση παραθύρου..

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Προβολή - Διαίρεση παραθύρου

Στο μενού Προβολή της καρτέλας Προβολή, επιλέξτε Διαίρεση παραθύρου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Διαίρεση παραθύρου

Διαίρεση παραθύρου


Πάγωμα γραμμών ή στηλών ως επικεφαλίδες

note

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείστε το ποντίκι για να διαιρέσετε το παράθυρο οριζόντια ή κάθετα. Για να το κάνετε, σύρετε τη χοντρή μαύρη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς επάνω από την κάθετη γραμμή κύλισης ή απευθείας στα δεξιά της οριζόντιας γραμμής κύλισης του παραθύρου. Θα εμφανιστεί μια χοντρή μαύρη γραμμή εκεί που διαιρείται το παράθυρο.


Ένα διαιρεμένο παράθυρο έχει τις δικές του γραμμές κύλισης σε κάθε επιμέρους τμήμα· αντιθέτως, τα σταθερά τμήματα παραθύρου δεν έχουν γραμμές κύλισης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!