Αυτόματη Εισαγωγή

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης εισαγωγής, η οποία συμπληρώνει αυτόματα τις καταχωρήσεις που πληκτρολογείτε, βασισμένη στις άλλες καταχωρίσεις στην ίδια στήλη. Λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η στήλη, με μέγιστο όριο τα 2000 κελιά ή τα 200 διαφορετικά αλφαριθμητικά.

Απενεργοποίηση αυτόματων αλλαγών

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη εισαγωγή.


Το κείμενο της συμπλήρωσης επισημαίνεται.

Όταν πληκτρολογείτε τύπους χρησιμοποιώντας χαρακτήρες που ταιριάζουν με προηγούμενες καταχωρήσεις, τότε θα εμφανιστεί μια συμβουλή Βοήθειας, η οποία θα αναγράφει τις τελευταίες δέκα συναρτήσεις του Οδηγού συνάρτησης που χρησιμοποιήθηκαν, από όλα τα καθορισμένα ονόματα περιοχών, από όλα τα ονόματα περιοχών βάσης δεδομένων και από το περιεχόμενο όλων των περιοχών ετικετών.

Η Αυτόματη Εισαγωγή λαμβάνει υπόψη πεζά-κεφαλαία. Αν, π.χ., έχετε γράψει "Σύνολο" σε ένα κελί, δεν μπορείτε να εισάγετε "σύνολο" σε άλλο κελί της ίδιας στήλης αν δεν απενεργοποιήσετε πρώτα την Αυτόματη Εισαγωγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!