Αυτόματος υπολογισμός

Επανυπολογίζει αυτόματα όλους τους τύπους του εγγράφου.

Επανυπολογίζονται όλα τα κελιά μετά την τροποποίηση ενός φύλλου. Επίσης ενημερώνονται και όσα διαγράμματα περιέχονται στο φύλλο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!