Προστασία εγγράφου

Προστατεύει τη δομή φύλλου του εγγράφου σας από τροποποιήσεις. Είναι αδύνατο να εισάγετε, διαγράψετε, μετονομάσετε, μετακινήσετε ή αντιγράψετε φύλλα. Ανοίξτε τον διάλογο Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου με Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου. Προαιρετικά, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Εντάξει.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία υπολογιστικού φύλλου.


Η δομή των προστατευμένων εγγράφων υπολογιστικού φύλλου μπορεί να αλλάξει μόνο εάν απενεργοποιηθεί η επιλογή Προστασία. Στα μενού περιβάλλοντος των καρτελών του υπολογιστικού φύλλου που βρίσκονται στο κάτω γραφικό όριο, μόνο το στοιχείο μενού Επιλογή όλων των φύλλων μπορεί να ενεργοποιηθεί. Όλα τα άλλα στοιχεία του μενού είναι απενεργοποιημένα. Για να καταργήσετε την προστασία, ξανακαλέστε την εντολή Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου. Εάν δεν έχει ορισθεί κωδικός πρόσβασης, τότε η προστασία καταργείται αμέσως. Εάν είχατε ορίσει κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ο διάλογος Κατάργηση προστασίας υπολογιστικού φύλλου, όπου θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Μόνο τότε θα καταργηθεί το σημάδι επιλογής που δηλώνει ότι η κατάσταση προστασίας είναι ενεργή.

Ένα προστατευμένο έγγραφο, αφού αποθηκευθεί, μπορεί να αποθηκευθεί εκ νέου μόνο με την εντολή μενού Αρχείο - Αποθήκευση ως.

Κωδικός (προαιρετικό)

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε το έγγραφό σας από μη εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες τροποποιήσεις.

Εικονίδιο σημείωσης

Μπορείτε να προστατεύσετε πλήρως την εργασίας σας με συνδυασμό των επιλογών Εργαλεία - Προστασία φύλλου και Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό πρόσβασης. Για να αποτρέψετε το άνοιγμα του εγγράφου από άλλους χρήστες, επιλέξτε Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης και πατήστε το κουμπί Αποθήκευση. Εμφανίζεται ο διάλογος Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Σκεφθείτε προσεκτικά τον κωδικό που θα επιλέξετε. Εάν τον ξεχάσετε μετά το κλείσιμο του εγγράφου, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!