Προστασία φύλλου

Προστατεύει τα κελιά στο τρέχον φύλλο από τροποποίηση.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου για να ανοίξετε τον διάλογο Προστασία φύλλου στον οποίο καθορίζετε τότε την προστασία του φύλλου με ή χωρίς κωδικό και επιλέξτε τα στοιχεία του φύλλου για προστασία.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου.

Επιλέξτε Επεξεργασία - Προστασία κελιού για να ενεργοποιήσετε την προστασία φύλλου με τις τρέχουσες ρυθμίσεις προστασίας κελιού.


warning

Για να προστατεύετε κελιά από επιπρόσθετη επεξεργασία, το πεδίο ελέγχου Προστατευμένο πρέπει να επισημανθεί στην σελίδα της καρτέλας Μορφοποίηση - Κελιά - Προστασία κελιών ή στο μενού περιβάλλοντος Μορφοποίηση κελιών.


Προστασία αυτού του φύλλου και των περιεχομένων των προστατευμένων κελιών

Σημειώστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την προστασία του φύλλου και των περιεχομένων του κελιού.

Κωδικός πρόσβασης / Επιβεβαίωση

Σας επιτρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε το φίλο από αλλαγές χωρίς εξουσιοδότηση. Επιβεβαιώστε τον εισαγόμενο κωδικό πρόσβασης στο πρώτο πλαίσιο.

Να επιτρέπεται στους χρήστες αυτού του φύλλου να

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα προστατεύσετε από τις ενέργειες του χρήστη:

Τα μη προστατευμένα κελιά ή περιοχές κελιών μπορούν να ρυθμιστούν σε ένα προστατευμένο φύλλο χρησιμοποιώντας τα μενού Εργαλεία - Προστασία εγγράφου και Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιών:

  1. Επιλέξτε τα κελιά για να αναιρέσετε την προστασία τους

  2. Επιλέξτε Μορφοποίηση - Κελιά - Προστασία κελιών. Αποεπιλέξετε το πεδίο Προστατευμένο και πατήστε στο κουμπί OK.

  3. Στο μενού Εργαλεία - Προστασία φύλλου, ενεργοποιήστε την προστασία για το φύλλο. Εφαρμόζεται αυτόματα, και μόνο η περιοχή κελιών που επιλέξατε στο βήμα 1 μπορεί να επεξεργαστεί.

Για να αλλάξετε αργότερα μια απροστάτευτη περιοχή σε προστατευμένη:

  1. Επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θα προστατευθεί.

  2. Στη σελίδα καρτέλας Μορφή - Κελιά - Προστασία κελιού, σημειώστε το πλαίσιο Προστατευμένο.

  3. Επιλέξτε το μενού Εργαλεία - Προστασία φύλλου. Η προηγουμένως επεξεργασμένη περιοχή είναι τώρα προστατευμένη.

Η προστασία φύλλου επηρεάζει επίσης το μενού περιεχομένου των καρτελών φύλλου στον πυθμένα της οθόνης. Οι εντολές Διαγραφή και Μετονομασία δεν μπορούν να επιλεγούν.

Αν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, δεν θα είναι δυνατό να τροποποιείτε ή να διαγράφετε τεχνοτροπίες κελιών.

Προστατευμένο φύλλο ή περιοχή κελιών δεν μπορεί να τροποποιηθεί πια μέχρι να απενεργοποιηθεί η προστασία, με τις εξαιρέσεις των ρυθμίσεων στηλών και γραμμών του διαλόγου Εργαλεία - Προστασία φύλλου. Για να απενεργοποιήσετε την προστασία, επιλέξτε την εντολή Εργαλεία - Προστασία φύλλου. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης, η προστασία του φύλλου απενεργοποιείται αυτόματα. Εάν το φύλλο προστατευόταν με κωδικό πρόσβασης, ανοίγει ο διάλογος Αφαίρεση προστασίας, όπου πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Όταν αποθηκευθούν, τα προστατευμένα φύλλα μπορούν να αποθηκευτούν ξανά χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως.

note

Η πλήρης προστασία της εργασίας σας μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας τις επιλογές Εργαλεία - Προστασία φύλλου και Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου, συμπεριλαμβάνοντας προστασία με κωδικό πρόσβασης. Για να απαγορευτεί το άνοιγμα όλου του εγγράφου μαζί, στον διάλογο Αποθήκευση σημειώστε το πλαίσιο Αποθήκευση με κωδικό πρόσβασης πριν πατήσετε το κουμπί Αποθήκευση.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!