Προστασία εγγράφου

ΟΙ εντολές Προστασία φύλλου ή Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου αποτρέπει τις αλλαγές κελιών στα υπολογιστικά φύλλα ή σε φύλλα σε έγγραφα. Προαιρετικά, μπορείτε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν ορισθεί κωδικός πρόσβασης, τότε η αφαίρεση της προστασίας είναι δυνατή μόνο εάν ο χρήστης εισάγει τον σωστό κωδικό.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου.

Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία υπολογιστικού φύλλου.


Φύλλα

Προστατεύει τα κελιά στο τρέχον φύλλο από τροποποίηση.

Έγγραφα

Προστατεύει τη δομή φύλλου του εγγράφου σας από τροποποιήσεις. Είναι αδύνατο να εισάγετε, διαγράψετε, μετονομάσετε, μετακινήσετε ή αντιγράψετε φύλλα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!