Δημιουργία σεναρίου

Καθορίζει ένα σενάριο για την επιλεγμένη περιοχή του φύλλου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Σενάρια.


Χρήση σεναρίων

Όνομα σεναρίου

Καθορίζει το όνομα για το σενάριο. Χρησιμοποιήστε ένα σαφές και μοναδικό όνομα ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε εύκολα το σενάριο. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε ένα όνομα σεναρίου στην Περιήγηση μέσω της εντολής μενού περιβάλλοντος Ιδιότητες.

Σχόλιο

Καθορίζει επιπλέον πληροφορίες για το σενάριο. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανιστούν στο Πλοηγητής όταν πατάτε στο εικονίδιο Σενάρια και επιλέξτε το επιθυμητό σενάριο. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στον Πλοηγητή μέσω της εντολής μενού περιβάλλοντος Ιδιότητες.

Ρυθμίσεις

Αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται για τον ορισμό μερικών από τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται στην εμφάνιση του σεναρίου.

Εμφάνιση περιγράμματος

Επισημαίνει το σενάριο στον πίνακά σας με ένα περίγραμμα. Το χρώμα του περιγράμματος καθορίζεται στο πεδίο δεξιά αυτής της επιλογής. Το περίγραμμα θα φέρει μια γραμμή τίτλου που εμφανίζει το όνομα του τελευταίου σεναρίου. Το πλήκτρο στα δεξιά του περιγράμματος του σεναρίου σας προσφέρει μια επισκόπηση όλων των σεναρίων σε αυτήν την περιοχή, εάν έχουν καθοριστεί πολλά. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα σενάρια του καταλόγου χωρίς περιορισμούς.

Αντιγραφή πίσω

Αντιγράφει τις τιμές των κελιών που αλλάζετε στο ενεργό σενάριο. Αν δεν επιλέξετε αυτή την επιλογή, το σενάριο δεν αλλάζει όταν αλλάζετε τις τιμές στα κελιά. Η συμπεριφοροά του Αντιγραφή πίσω εξαρτάται από την προστασία κελιών, την προστασία φύλλου και τις ρυθμίσεις Αποκλεισμού αλλαγών.

Αντιγραφή ολόκληρης σελίδας

Αντιγράφει ολόκληρο το φύλλο σε ένα πρόσθετο φύλλο σεναρίου.

Αποκλεισμός αλλαγών

Αποκλείει τις αλλαγές στο τρέχον σενάριο. Η συμπεριφορά του Αντιγραφή πίσω εξαρτάται από την προστασία κελιών, την προστασία φύλλου και τις ρυθμίσεις Αποκλεισμού αλλαγών.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!