Αναζήτηση στόχου

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να λύσετε μια εξίσωση με μία μεταβλητή. Μετά από επιτυχή αναζήτηση, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου με τα αποτελέσματα, που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε το αποτέλεσμα και την τιμή στόχο κατευθείαν στο κελί.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Αναζήτηση στόχου.


Προεπιλογή

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να καθορίσετε τις μεταβλητές στον τύπο σας.

Κελί τύπου

Στο κελί τύπου, πληκτρολογήστε την αναφορά του κελιού το οποίο περιέχει τον τύπο. Περιέχει την τρέχουσα αναφορά κελιού. Πατήστε σε ένα άλλο κελί στο φύλλο για να εφαρμόσετε την αναφορά του στο πεδίο κειμένου.

Τιμή προορισμού

Καθορίζει την τιμή που θέλετε να επιτύχετε ως νέο αποτέλεσμα.

Μεταβλητό κελί

Καθορίζει την αναφορά για το κελί που περιέχει την τιμή που θέλετε να προσαρμόσετε ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

Σμίκρυνση / Μεγιστοποίηση

Πατήστε το εικονίδιο Συρρίκνωση για να μειώσετε τον διάλογο στο μέγεθος του πεδίου εισαγωγής. Τότε, είναι πιο εύκολο να σημειώσετε την απαιτούμενη αναφορά στο φύλλο. Έπειτα, τα εικονίδια μετατρέπονται αυτόματα στο εικονίδιο Μεγιστοποίηση. Πατήστε το για να επαναφέρετε τον διάλογο στο αρχικό του μέγεθος.

Το παράθυρο διαλόγου ελαχιστοποιείται αυτόματα όταν κάνετε κλικ με το ποντίκι μέσα σε ένα φύλλο. Όταν απελευθερώσετε το κουμπί του ποντικιού, το παράθυρο διαλόγου επαναφέρεται και η σειρά αναφοράς που καθορίζεται με το ποντίκι τονίζεται στο έγγραφο από ένα μπλε πλαίσιο.

Εικονίδιο

Σμίκρυνση

Εικονίδιο

Μεγιστοποίηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!