Αυτόματη Ενημέρωση

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ανανεώσετε αυτόματα όλα τα ίχνη στο φύλλο όταν τροποποιείτε έναν τύπο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Αυτόματη ενημέρωση.


Τα βέλη του Ανιχνευτή στο έγγραφο ανανεώνονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!