Ανανέωση ιχνών

Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή για να σχεδιάσετε εκ νέου όλα τα ίχνη στο φύλλο. Οι τροποποιημένοι τύποι που προκύπτουν από τον επανασχεδιασμό όλων των ιχνών λαμβάνονται επίσης υπόψη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Ανανέωση ιχνών.


Τα βέλη του Ανιχνευτή στο έγγραφο ανανεώνονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!