Λειτουργία γεμίσματος

Ενεργοποιεί τη λειτουργία γεμίσματος στην Ανίχνευση. Ο δρομέας του ποντικιού αλλάζει σε ένα ειδικό σύμβολο, και μπορείτε να πατήστε σε κάποιο κελί για να δείτε ένα ίχνος στο προηγούμενο κελί. Για να τερματίσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε Escape ή πατήστε στην εντολή Τερματισμός λειτουργίας γεμίσματος στο μενού περιβάλλοντος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Ανιχνευτής - Λειτουργία συμπλήρωσης.


Η Λειτουργία γεμίσματος είναι πανομοιότυπη με την εντολή Ίχνος προηγούμενου όταν καλείτε αυτή τη λειτουργία για πρώτη φορά. Χρησιμοποιείστε το μενού περιβάλλοντος για να επιλέξετε περισσότερες επιλογές για τη λειτουργία γεμίσματος και για να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!